wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
budżet na 2009: 3823
strona główna: 191419
    strona główna / budżet gminy / budżet na 2009 
   Budżet na 2009
 
  
1 Objaśnienia do budżetu. Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Objaśnienia do budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44403 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

2 UCHWAŁA NR XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36315 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

3 Załącznik nr 1 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Dochody bydżetu Gminy Prażmów na 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36004 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

4 Załącznik nr 2 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Wydatki budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60101 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

5 Załącznik nr 3 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Zadania inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25126 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

6 Załącznik nr 3A do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Wieloletnie programy inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na lata 2009-2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22195 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

7 Załącznik nr 4 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20817 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

8 Załącznik nr 5 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22712 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

9 Załącznik nr 6 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Dotacje podmiotowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21314 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

10 Załącznik nr 7 do URG XVII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19066 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

11 Załącznik nr 8 do URG XVIII/147/2008 Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24299 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

12 Prognoza Poniedziałek, 05/01/2009
  Opis: Prognoza kwoty długu i spłat Gminy Prażmów na rok 2009 i lata następne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31269 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 25 Styczeń 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna