wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona rodowiska: 18815
strona g堯wna: 191419
    strona g堯wna / druki do pobrania / ochrona rodowiska 
   Ochrona rodowiska
 
  
1 Zg這szenie Wtorek , 03/07/2018
  Opis: zamiaru usuni璚ia drzew
  Autor: Daniel Paku豉
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72192 bytes
 

Redaktor: Aneta Raty雟ka

2 WNIOSEK Pi靖ek , 29/09/2017
  Opis: wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lnoci w zakresie opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczystoci ciek造ch
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17714 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 OWIADCZENIE Pi靖ek , 29/09/2017
  Opis: Owiadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lnoci w zakresie opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczystoci ciek造ch
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181671 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 Wykaz Wtorek , 26/09/2017
  Opis: firm wywozowych prowadz鉍ych dzia豉lno w zakresie opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych na terenie gminy Pra禦闚

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221856 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 REJESTR Wtorek , 26/09/2017
  Opis: REJESTR DZIAxLNOCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPAD紟 KOMUNALNYCH


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 709606 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 DEKLARACJA O WYSOKOCI OPxTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wtorek , 20/09/2016
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 69120 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 Wniosek Czwartek , 24/09/2015
  Opis: o wydanie zezwolenia na usuni璚ie drzew/krzew闚 wraz z owiadczeniem
  Autor: Daniel Paku豉
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 56320 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 WNIOSEK Czwartek , 13/08/2015
  Opis: o wpis do rejestru dzia豉lnoci regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉cicieli nieruchomoci, po這穎nych na terenie gminy Pra禦闚  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 Wniosek Pi靖ek , 10/01/2014
  Opis: odbi鏎 azbestu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 709873 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 Wykaz firm wywozowych wiadcz鉍ych us逝gi w zakresie odbioru odpad闚 sta造ch i p造nnych Czwartek , 27/01/2011
  Opis: - stan na dzie 27.01.2011R
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28713 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 Karta informacyjna przedsi瞝zi璚ia roda , 19/01/2011
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 45568 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 Wniosek o wydanie decyzji rodowiskowej Wtorek , 18/01/2011
  Opis: Wniosek o wydanie decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 49152 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 OBWIESZCZENIE W粑TA GMINY PRA烘紟 Czwartek , 02/09/2010
  Opis: o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 889047 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

14 Zg這szenie odbioru odpad闚 wielkogabarytowych Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Zg這szenie odbioru odpad闚 wielkogabarytowych


  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 223744 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

15 Zg這szenie odbioru zu篡tego sprz皻u AGD i RTV Wtorek , 29/06/2010
  Opis: Zg這szenie odbioru zu篡tego sprz皻u AGD i RTV


  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 227328 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

16 Wymagania dla przedsi瑿iorcy Czwartek , 29/04/2010
  Opis: Wymagania, jakie powinien spe軟ia przedsi瑿iorca ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉cicieli nieruchomoci na terenie Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69383 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

17 INFORMACJA DOT. ZU玆TEGO SPRZ邛U ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Czwartek , 03/12/2009
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24630 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

18 UCHWAx NR XXV / 219 / 2009 Pi靖ek , 27/11/2009
  Opis: w sprawie wymaga, jakie powinien spe軟ia przedsi瑿iorca ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉cicieli nieruchomoci i/lub opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczystoci ciek造ch na terenie Gminy Pra禦闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77921 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

19 Wykaz firm, kt鏎e uzyska造 decyzj Starosty Piaseczy雟kiego zatwierdzaj鉍 program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawieraj鉍ymi azbest, powstaj鉍ymi w wyniku prowadzenia prac remontowych Pi靖ek , 27/11/2009
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77466 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

20 Zg這szenie przydomowej oczyszczalni ciek闚 Pi靖ek , 31/07/2009
  Opis: przydomowej oczyszczalni ciek闚

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58241 bytes
 

Redaktor: Rafa Marchlewski

21 Zg這szenie informacji Wtorek , 30/09/2008
  Opis: o rodzaju, iloci i miejscach wyst瘼owania azbestu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28028 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

22 WNIOSEK Wtorek , 30/09/2008
  Opis: o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie
psa rasy uznawanej za agresywn
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22080 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

23 WNIOSEK Wtorek , 30/09/2008
  Opis: o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli* lub utrzymywanie*
psa rasy uznawanej za agresywn
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22080 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

24 Uchwa豉 Nr XIV / 108 / 2008 Wtorek , 30/09/2008
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom
fizycznym na odbi鏎, transport i utylizacj odpad闚 niebezpiecznych zawieraj鉍ych
azbest, pochodz鉍ych z budynk闚 mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy
Pra禦闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49992 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna