wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sprawozdania: 4606
strona główna: 191419
    strona główna / budżet gminy / sprawozdania 
   Sprawozdania
 
  
1 Uchwała Nr Wa.181.2018 Poniedziałek, 13/08/2018
  Opis: w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów za 2017 rok.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 283767 bytes
 

Redaktor: Rafał Marchlewski

2 Uchwała Nr Wa.122.2018 Czwartek , 05/04/2018
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2017 rok.
  Autor: Agnieszka Markowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 720055 bytes
 

Redaktor: Aneta Ratyńska

3 Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Prażmów Czwartek , 15/03/2018
  Opis: w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
  Autor: Agnieszka Markowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3022176 bytes
 

Redaktor: Aneta Ratyńska

4 Uchwała Nr Wa.36.2018 Składu Orzekajacego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Poniedziałek, 22/01/2018
  Opis: dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale Budżetowej Gminy Prażmów na 2018 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182526 bytes
 

Redaktor: Rafał Marchlewski

5 Uchwała Nr Wa.37.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Poniedziałek, 22/01/2018
  Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prazmów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 328864 bytes
 

Redaktor: Rafał Marchlewski

6 Uchwała Nr Wa.452.2017 Czwartek , 28/12/2017
  Opis: Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021
  Autor: Regionana Izba Obrachunkowa w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 420274 bytes
 

Redaktor: Aneta Ratyńska

7 Uchwała Nr Wa.451.2017 Czwartek , 28/12/2017
  Opis: Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2018 rok oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Prażmów na 2018 rok
  Autor: Regionana Izba Obrachunkowa w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 507470 bytes
 

Redaktor: Aneta Ratyńska

8 UCHWAŁA Nr Wa.287.2017 Środa , 13/09/2017
  Opis: UCHWAŁA Nr Wa.287.2017 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442750 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

9 Zarządzenie Wójta Gminy Prażmów 80/2017 Środa , 30/08/2017
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14470860 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

10 Zarządzenie Wójta Gminy Prażmów 79/2017 Środa , 30/08/2017
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4527409 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

11 ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Czwartek , 27/04/2017
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2017 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147302 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

12 UCHWAŁA Nr Wa.114.2017 Wtorek , 04/04/2017
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2016 rok
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257673 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

13 UCHWAŁA Nr Wa.113.2017 Wtorek , 04/04/2017
  Opis: w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Prażmów długoterminowej pożyczki w wysokości 3.700.000,00zł przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów".
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 581173 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

14 ZARZĄDZENIE NR 25.2017 Poniedziałek, 20/03/2017
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 250707 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

15 Zarządzenie nr 22.2017 Poniedziałek, 13/03/2017
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8077812 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

16 Zarządzenie nr 97.2016 Piątek , 21/10/2016
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za III kwartał 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144063 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

17 Uchwała Nr Wa.292.2016 Wtorek , 20/09/2016
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 365272 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

18 ZARZĄDZENIE NR 72.2016 Środa , 31/08/2016
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I pólrocze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1153418 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

19 ZARZĄDZENIE NR 73.2016 Środa , 31/08/2016
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku ( część 1)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5349338 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

20 ZARZĄDZENIE NR 73.2016 Środa , 31/08/2016
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku ( część 2)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4771135 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

21 ZARZĄDZENIE NR 59.2016 Poniedziałek, 01/08/2016
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za II kwartał 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141828 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

22 ZARZĄDZENIE NR 37.2016 Piątek , 06/05/2016
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2016 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147609 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

23 UCHWAŁA Nr Wa.109.2016 Poniedziałek, 18/04/2016
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2015 rok
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 336343 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

24 Zarządzenie nr 18.2016 Środa , 16/03/2016
  Opis: (cz. 1)w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7412884 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

25 Zarządzenie nr 18.2016 Środa , 16/03/2016
  Opis: (cz. 2)w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10155030 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

26 ZARZĄDZENIE NR 15.2016 Czwartek , 03/03/2016
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 437909 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

27 UCHWAŁA Nr Wa.343.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015r
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 588689 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

28 UCHWAŁA Nr Wa.344.2015 Poniedziałek, 14/12/2015
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015r
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 550640 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

29 ZARZĄDZENIE NR 129.2015 Czwartek , 12/11/2015
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za III kwartał 2015 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208370 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

30 ZARZĄDZENIE NR 92.2015 Piątek , 04/09/2015
  Opis: (cz. I) w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6497762 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

31 ZARZĄDZENIE NR 92.2015 Piątek , 04/09/2015
  Opis: (cz. II) w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6835863 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

32 ZARZĄDZENIE NR 91.2015 Piątek , 04/09/2015
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1082519 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

33 ZARZĄDZENIE NR 44.2015 Środa , 29/04/2015
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2015 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203754 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

34 Zarządzenie nr 40.2015 Czwartek , 16/04/2015
  Opis: w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Gminy Prażmów za 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2453399 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

35 Zarzadzenie Nr 20.2015 Wtorek , 24/02/2015
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 rok
  Autor: Agnieszka Rzepińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 367027 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

36 UCHWAŁA Nr. Wa.43.2015 Wtorek , 17/02/2015
  Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prażmów
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 591120 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

37 ZARZĄDZENIE NR 112/2014 Środa , 29/10/2014
  Opis: w sprawie podania do publicznej widomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za III kwartał 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 291781 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

38 UCHWAŁA Nr Wa.284.2014 Poniedziałek, 22/09/2014
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 319241 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

39 Zarządzenie Nr 89.2014 Wójta Gminy Prażmów Piątek , 29/08/2014
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014
  Autor:
  Typ: application/octet
  Rozmiar: 3791278 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

40 Zarządzenie Nr 88.2014 Wójta Gminy Prażmów Piątek , 29/08/2014
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014
  Autor:
  Typ: application/octet
  Rozmiar: 311436 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

41 Uchwała Nr Wa.169.2014 Wtorek , 13/05/2014
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Prażmowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2013 rok
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 824827 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

42 ZARZĄDZENIE NR 46.2014 Środa , 07/05/2014
  Opis: w sprawie podania do publicznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2014 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273974 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

43 ZARZĄDZENIE NR 31.2014 Piątek , 11/04/2014
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok
  Autor: WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18280059 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

44 Uchwała Nr Wa.265.2013 Wtorek , 10/09/2013
  Opis: w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji z wykonania budżetu Gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2013 roku.
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej IUzby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1222827 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

45 Dotyczy Zarządzenia nr 419/2013 Poniedziałek, 02/09/2013
  Opis: Korekta do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157263 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

46 ZARZĄDZENIE NR 420/2013 Piątek , 30/08/2013
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kaształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2013 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1372052 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

47 ZARZĄDZENIE NR 419/2013 Piątek , 30/08/2013
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16045753 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

48 ZARZĄDZENIE NR 388/13 Poniedziałek, 13/05/2013
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2013 roku
  Autor: WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422833 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

49 UCHWAŁA Nr Wa.108.2013 Wtorek , 09/04/2013
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Wójta Prażmowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2012rok.
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1469436 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

50 ZARZĄDZENIE NR 363/2013 Poniedziałek, 18/03/2013
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2012 rok
  Autor: WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 573684 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

51 ZARZĄDZENIE NR 364/2013 Poniedziałek, 18/03/2013
  Opis: w sprawie przedstwienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok
  Autor: WÓJTA GMIY PRAŻMÓW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10085007 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

52 ZARZĄDZENIE NR 364/2013 Poniedziałek, 18/03/2013
  Opis: (cz. II) w sprawie przedstwienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok
  Autor: WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7753608 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

53 Uchwała Nr Wa.297.2012 Wtorek , 02/10/2012
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3519803 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

54 ZARZĄDZENIE NR 281/2012 Czwartek , 30/08/2012
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2012 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222853 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

55 ZARZĄDZENIE NR 280/2012 Czwartek , 30/08/2012
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 808853 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

56 ZARZĄDZENIE NR 282/2012 Czwartek , 30/08/2012
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45511422 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

57 ZARZĄDZENIE NR 272/2012 Poniedziałek, 23/07/2012
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za II kwartał 2012 roku
  Autor: z dnia 20 lipca 2012 roku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 397027 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

58 ZARZĄDZENIE NR 235/12 z dnia 23 Środa , 25/04/2012
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I kwartał 2012 roku
  Autor: Wójt Gminy Prażmów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79602 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

59 ZARZĄDZENIE NR 219/12 i ZARZĄDZENIE NR 220/12 Wtorek , 27/03/2012
  Opis: ( CZ. I )
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2011 rok i w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnego izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok
  Autor: Wójt Gminy Prażmów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1663949 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

60 ZARZĄDZENIE NR 219/12 i ZARZĄDZENIE 220/12 Wtorek , 27/03/2012
  Opis: (CZ. I I )
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2011 rok i w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnego izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

  Autor: Wójt Gminy Prażmów
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1397534 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

61 UCHWAŁA Nr Wa.43.2012 Środa , 08/02/2012
  Opis: w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prażmów
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 132697 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

62 ZARZĄDZENIE NR 159/11 Piątek , 28/10/2011
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za III kwartały 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1067197 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

63 UCHWAŁA NR 282/W/11 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2011 roku Poniedziałek, 03/10/2011
  Opis: w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 rok.
  Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3148074 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

64 ZARZĄDZENIE NR 124/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku i ZARZĄDZENIE NR 125/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku Wtorek , 06/09/2011
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budzetu i informacji o kształtowaniu się WPF jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku oraz w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2011 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8800298 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

65 UCHWAŁA NR 220/W/11 Czwartek , 11/08/2011
  Opis: Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2011 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1266270 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

66 Uchwała Nr 149/W/11 RIO w sprawie wykonania budżetu Poniedziałek, 02/05/2011
  Opis: Uchwała Nr 149/W/11 RIO

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów sprawozdaniu z wykaonania budżetu Gminy Prażmów za 2010 rok
  Autor: Agnieszka Rzepińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3174039 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

67 ZARZĄDZENIE NR 43/11 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 29 marca 2011 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29776 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

68 ZARZĄDZENIE NR 42/11 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 29 marca 2011 roku Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25401 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

69 SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2010 ROK (26 luty 2011 rok)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340524 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

70 ZARZĄDZENIE NR 435/2010 Poniedziałek, 25/10/2010
  Opis: w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26286 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

71 ZARZĄDZENIE NR 434/2010 Poniedziałek, 25/10/2010
  Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2009 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30935 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

72 SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK Piątek , 27/08/2010
  Opis: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303370 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

73 SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Wtorek , 02/03/2010
  Opis: Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2009 ROK (26 luty 2010 rok)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 324825 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

74 I półrocze Wtorek , 21/07/2009
  Opis: INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRAŻMÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU/ ZARZĄDZENIA 355/2009, 356/2009
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 325906 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

75 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok Piątek , 20/03/2009
  Opis: S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E
W Ó J T A G M I N Y P R A Ż M Ó W
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
G M I N Y P R A Ż M Ó W
Z A 2 0 0 8 R O K
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 333497 bytes
 

Redaktor: Rafał Marchlewski

  ostatnia modyfikacja: 25 Styczeń 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna