wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
projekt budżetu na 2010: 3604
strona główna: 191419
    strona główna / budżet gminy / projekt budżetu na 2010 
   Projekt budżetu na 2010
 
  
1 PROJEKT UCHWAŁY RGP NR .../.../2009 Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39539 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRAŻMÓW NA 2010 ROK Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46494 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

3 Zarządzenie WGP nr 394/2009 Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38912 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

4 Dochody budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36006 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

5 Wydatki budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63471 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

6 Zadania inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36614 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

7 Wieloletnie programy inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na lata 2010-2012 Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 3A do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29871 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

8 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21533 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23049 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

10 Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39994 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 7 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21342 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

12 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32529 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

13 Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19124 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

14 Prognoza kwoty długu i spłat Gminy Prażmów na rok 2010 i lata następne Poniedziałek, 16/11/2009
  Opis: Załącznik do projektu budżetu na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24844 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 25 Styczeń 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna