wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
budżet 2010: 4011
strona główna: 191419
    strona główna / budżet gminy / budżet 2010 
   Budżet 2010
 
  
1 RIO Warszawa Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała nr 21/W/10 Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Prażmów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 545397 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

2 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY PRAŻMÓW Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: NR XXVIII/228/2009
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32296 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

3 Załącznik do uchwały budżetowej na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRAŻMÓW NA 2010 ROK
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47264 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

4 Załącznik nr 1 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Dochody budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36678 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

5 Załącznik nr 2 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Wydatki budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64232 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

6 Załącznik nr 3 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Zadania inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na 2010 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41079 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

7 Załącznik nr 3A do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Wieloletnie programy inwestycyjne budżetu Gminy Prażmów na lata 2010-2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29910 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

8 Załącznik nr 4 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21543 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

9 Załącznik nr 5 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23085 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

10 Załącznik nr 6 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finasów publicznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40001 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

11 Załącznik nr 7 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22366 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

12 Załącznik nr 8 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32565 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

13 Załącznik nr 9 do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19127 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

14 Załącznik do budżetu na 2010 rok Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: Prognoza kwoty długu i spłata Gminy Prażmów na rok 2010 i lata następne
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24843 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 25 Styczeń 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna