wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
projekty: 6607
strona g堯wna: 191291
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / projekty 
   PROJEKTY
 
  
1 Za章cznik do projektu uchwa造 sesja XVI Czwartek , 14/01/2016
  Opis: Program usuwania wyrob闚 zawieraj鉍ych azbest
z terenu Gminy Pra禦闚 na lata 2015-2032

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4756543 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 Projekty uchwa sesja LII roda , 29/10/2014
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5183340 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 Projekty uchwa sesja LII roda , 29/10/2014
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9052097 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 PROJEKTY UCHWA sesja LI Czwartek , 16/10/2014
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7945689 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 Projekt uchwa sesja L Czwartek , 18/09/2014
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2495708 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 Projekt uchwa sesja L Czwartek , 18/09/2014
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3383224 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 Projekt uchwa sesja XLIX Wtorek , 26/08/2014
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11523059 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 Projekt uchwa sesja XLIX Wtorek , 26/08/2014
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5907944 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 Projekty uchwa sesja XLVIII Poniedzia貫k, 09/06/2014
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4524204 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 Projekty uchwa sesja XLVIII Poniedzia貫k, 09/06/2014
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5820790 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 PROJEKTY UCHWA SESJA XLVII Wtorek , 22/04/2014
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11058249 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 5.14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Regulaminowej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r. roda , 19/03/2014
  Opis: 5.14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Regulaminowej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 395031 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 5.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Spo貫cznej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Spo貫cznej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 384177 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

14 5.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r roda , 19/03/2014
  Opis: 5.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 436457 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

15 5.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Ochrony rodowiska Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Ochrony rodowiska Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.;
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 495551 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

16 5.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Pra禦闚 na 2014r.;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 483372 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

17 5.9. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/313/2013 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie okrelenia wymaga, jakie powinien spe軟ia przedsi瑿iorca ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz皻ami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz靖, a tak瞠 grzebowisk i spalarni zw這k zwierz璚ych i ich czci; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.9. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/313/2013 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie okrelenia wymaga, jakie powinien spe軟ia przedsi瑿iorca ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz皻ami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz靖, a tak瞠 grzebowisk i spalarni zw這k zwierz璚ych i ich czci;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1237428 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

18 5.8. w sprawie przyj璚ia Programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierz靖 na terenie Gminy Pra禦闚 w 2014 roku; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.8. w sprawie przyj璚ia Programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierz靖 na terenie Gminy Pra禦闚 w 2014 roku;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1664136 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

19 5.7. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/323/2013 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymaga, jakie powinni spe軟ia przedsi瑿iorcy ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczystoci ciek造ch; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.7. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/323/2013 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymaga, jakie powinni spe軟ia przedsi瑿iorcy ubiegaj鉍y si o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczystoci ciek造ch;
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 528891 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

20 5.6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Ustan闚; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Ustan闚;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 1334010 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

21 5.5. w sprawie szczeg馧owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk豉dania na raty sp豉ty nale積oci pieni篹nych maj鉍ych charakter cywilnoprawny przypadaj鉍ych Gminie Pra禦闚 lub jej jednostkom podleg造m, oraz wskazania os鏏 uprawnionych do udzielania tych ulg; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.5. w sprawie szczeg馧owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk豉dania na raty sp豉ty nale積oci pieni篹nych maj鉍ych charakter cywilnoprawny przypadaj鉍ych Gminie Pra禦闚 lub jej jednostkom podleg造m, oraz wskazania os鏏 uprawnionych do udzielania tych ulg;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 3495823 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

22 5.4. w sprawie wyra瞠nia zgody na wyodr瑿nienie w bud瞠cie Gminy Pra禦闚 na rok 2015 funduszu so貫ckiego; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.4. w sprawie wyra瞠nia zgody na wyodr瑿nienie w bud瞠cie Gminy Pra禦闚 na rok 2015 funduszu so貫ckiego;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 490103 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

23 5.3. w sprawie okrelenia zasad zbycia, oddania w dzier瘸w, najem, u篡tkowanie oraz u篡czenie aktyw闚 trwa造ch Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej w Pra禦owie; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.3. w sprawie okrelenia zasad zbycia, oddania w dzier瘸w, najem, u篡tkowanie oraz u篡czenie aktyw闚 trwa造ch Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej w Pra禦owie;
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 3984548 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

24 5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 5.2. w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2014r.; roda , 19/03/2014
  Opis: 5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
5.2. w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2014r.;
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 938082 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

25 Projekt uchwa造 Rady Gminy Pra禦闚 w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2014 rok. Czwartek , 27/02/2014
  Opis: Projekt uchwa造 Rady Gminy Pra禦闚 w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2014 rok.
  Autor: URSZULA GAWIN
  Typ: application/.pdf
  Rozmiar: 2467376 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

26 Projekty uchwa sesja XLIII Poniedzia貫k, 13/01/2014
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 903263 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

27 Projekty uchwa sesja XLII Poniedzia貫k, 16/12/2013
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11822304 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

28 Projekty uchwa sesja XLII Poniedzia貫k, 16/12/2013
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18015091 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

29 Projekty uchwa Wtorek , 26/11/2013
  Opis: Sesja XLI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13849473 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

30 Projekty uchwa Czwartek , 17/10/2013
  Opis: sesja XL cz. II.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6065112 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

31 Projekty uchwa Czwartek , 17/10/2013
  Opis: sesja XL cz. I.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2746479 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

32 Projekt uchwa造 Czwartek , 03/10/2013
  Opis: Sesja XXXIX
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 479786 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

33 Projekty uchwa sesja XXXVIII Wtorek , 10/09/2013
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9580528 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

34 Projekty uchwa sesja XXXVIII Wtorek , 10/09/2013
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8922094 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

35 Projekty uchwa sesja XXXVII Wtorek , 18/06/2013
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10885975 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

36 Projekty uchwa sesja XXXVI Wtorek , 04/06/2013
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 559404 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

37 Projekty uchwa sesja XXXV Wtorek , 30/04/2013
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7794632 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

38 Projekty uchwa sesja XXXV Wtorek , 30/04/2013
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9166308 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

39 Projekty uchwa sesja XXXV Wtorek , 30/04/2013
  Opis: cz. III

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9663482 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

40 Projekty uchwa sesja XXXIV Wtorek , 26/03/2013
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 350735 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

41 Projekty uchwa sesja XXXIII Wtorek , 26/02/2013
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7897362 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

42 Projekty uchwa sesja XXXIII Wtorek , 26/02/2013
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5616314 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

43 Projekty uchwa sesja XXXIII Wtorek , 26/02/2013
  Opis: cz. III
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3097155 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

44 Projekty uchwa sesja XXXII Poniedzia貫k, 14/01/2013
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 602994 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

45 Projekty uchwa sesja XXXII Poniedzia貫k, 14/01/2013
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25732036 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

46 Projekty uchwa sesja XXXI roda , 19/12/2012
  Opis: Projekty uchwa sesja XXXI
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4889111 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

47 Projekty uchwa sesja XXX roda , 05/12/2012
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8303017 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

48 Projekty uchwa sesja XXX roda , 05/12/2012
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4697300 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

49 Projekty uchwa sesja XXIX Poniedzia貫k, 12/11/2012
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6271726 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

50 Projekty uchwa sesja XXIX Poniedzia貫k, 12/11/2012
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3770378 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

51 Projekty uchwa sesja XXVIII roda , 24/10/2012
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78434975 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

52 Projekty uchwa sesja XXVIII roda , 24/10/2012
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18289901 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

53 Projekty uchwa sesja XXVII Poniedzia貫k, 24/09/2012
  Opis: cz. II
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25034754 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

54 Projekty uchwa sesja XXVII Poniedzia貫k, 24/09/2012
  Opis: cz. I
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22278218 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

55 Projekty uchwa sesja XXVI roda , 22/08/2012
  Opis: cz. II
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5042322 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

56 Projekty uchwa sesja XXVI roda , 22/08/2012
  Opis: cz. I
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7081009 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

57 Projekty uchwa sesja XXV roda , 08/08/2012
  Opis: Projekty uchwa
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4022687 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

58 Projekty uchwa sesja XXIV Pi靖ek , 08/06/2012
  Opis: Projekty uchwa sesja XXIV
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/.pdf
  Rozmiar: 4210393 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

59 Projekty uchwa sesja XXIII Wtorek , 05/06/2012
  Opis: Projekty uchwa
  Autor: Urszula Gawin
  Typ: application/.pdf
  Rozmiar: 3044296 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

60 Projekty uchwa sesja XXI Pi靖ek , 11/05/2012
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 989001 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

61 Projekty uchwa sesja XXI Pi靖ek , 11/05/2012
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2230087 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

62 Projekty uchwa sesja XX roda , 07/03/2012
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1895010 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

63 Projekty sesja XIX Czwartek , 09/02/2012
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1439185 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

64 Projekty sesja XIX Czwartek , 09/02/2012
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1496491 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

65 UCHWAx NR XVIII / ... / 2012 Czwartek , 19/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany Uchwa造 Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 19 padziernika 2011r. w sprawie utworzenie komisji sta造ch Rady Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 309473 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

66 Projekty sesja XVII Czwartek , 22/12/2011
  Opis: cz. III
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 509678 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

67 Projekty sesja XVII Czwartek , 22/12/2011
  Opis: cz. II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1554554 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

68 Projekty sesja XVII Czwartek , 22/12/2011
  Opis: cz. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1563207 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

69 Projekty uchwa cz. 1 Wtorek , 08/11/2011
  Opis: Sesja XV
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1320822 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

70 Projekty uchwa cz. 2 Wtorek , 08/11/2011
  Opis: Sesja XV
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2806105 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

71 Projekty uchwa cz.3 Wtorek , 08/11/2011
  Opis: Sesja XV
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1758473 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

72 Projekty uchwa cz. II roda , 19/10/2011
  Opis: Sesja XIII
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6701488 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

73 Projekty uchwa cz. I roda , 19/10/2011
  Opis: Sesja XIII
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5593263 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

74 Projekty uchwa XII sesja Wtorek , 06/09/2011
  Opis: .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8691853 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna