wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja iv: 4040
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja iv 
   Sesja IV
 
  
1 UCHWAx NR IV / 22 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda篡 i podawania napoj闚 alkoholowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157755 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 UCHWAx NR IV / 21 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarz鉅owymi Programu Wsp馧pracy z Organizacjami Pozarz鉅owymi w Gminie Prazm闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137056 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR IV / 20 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 257408 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 UCHWAx NR IV / 19 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie wy豉pywania bezdomnych zwierz靖
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191353 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 UCHWAx NR IV / 18 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 Nr XXXI/287/10 Rady Gminy Prazm闚 z dnia 9 wrzenia 2010r. w sprawie zarz鉅zenia wybor闚 So速ys闚 i Rad So貫ckich w Gminie Prazm闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110299 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 UCHWAx NR IV / 17 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. dla W鎩ta Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101767 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 UCHWAx NR IV / 16 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie przystapienia Gminy Prazm闚 do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107945 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 UCHWAx NR IV / 15 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie: zmiany uchwa造 nr XL/336/2006 Rady Gminy Prazm闚 z dnia 30 maj 2006r. w sprawie przystapienia do sporz鉅zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla czci wsi Ustan闚, Krupia W鏊ka, Jezi鏎ko
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 765437 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 UCHWAx NR IV / 14 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla czci wsi Uwieliny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 297675 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 UCHWAx NR IV / 13 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie: zmiany uchwa造 nr XIX/170/2009 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla czci wsi Uwieliny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 335819 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 UCHWAx NR IV / 12 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: UCHWAx BUD浩TOW A NA ROK 2011 GMINY PRA烘紟
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9780595 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 UCHWAx NR IV / 11 / 2011 Poniedzia貫k, 28/02/2011
  Opis: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1794936 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna