wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja v: 3990
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja v 
   Sesja V
 
  
1 UCHWAx NR V / 33 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie przedstawienia ministrowi w豉ciwemu do spraw administracji publicznej wniosku o zmian urz璠owej nazwy miejscowoci GABRYLIN na GABRYELIN
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 434701 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 UCHWAx NR V / 32 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wyodr瑿nienie w bud瞠cie gminy rodk闚 stanowiacych fundusz so貫cki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71757 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR V / 31 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154396 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 UCHWAx NR V / 30 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Bia造 ㄆg
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 423667 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 UCHWAx NR V / 29 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowoci Ludwik闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 400790 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 UCHWAx NR V / 28 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie ustalenia op豉t za wiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmin Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 169768 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 UCHWAx NR V / 27 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Nowym Pra禦owie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1746018 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 UCHWAx NR V / 26 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1467069 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 UCHWAx NR V / 25 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 903831 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 UCHWAx NR V / 24 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Dobrzeniaca dzia趾i nr ewidencyjny 36/2, 36/3, 36/4.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2129007 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 UCHWAx NR V / 23 / 2011 Wtorek , 10/05/2011
  Opis: w sprawie stwierdzenia zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania orzestrzennego - czci wsi Dobrzenica dzia趾i ewidencyjnej 36/2, 36/3, 36/4 z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy Pra禦闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 267864 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna