wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja xiii: 3633
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja xiii 
   Sesja XIII
 
  
1 UCHWAx NR XIII / 81 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie diet oraz zwrotu koszt闚 podr騜y s逝瘺owych dla radnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1369240 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 UCHWAx NR XIII / 80 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie utworzenia komisji sta造ch Rady Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1355028 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR XIII / 79 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2075605 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 UCHWAx NR XIII / 78 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci ζwki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1461021 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 UCHWAx NR XIII / 77 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci W鉚rodno
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1262193 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 UCHWAx NR XIII / 76 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie przyst雷ienia Gminy Pra禦闚 do realizacji w 2012 roku projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 512039 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 UCHWAx NR XIII / 75 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz鉍ych w sk豉d mieszkaniowego zasobu Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7707848 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 UCHWAx NR XIII / 74 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pra禦闚 na lata 2011-2015"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4512529 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 UCHWAx NR XIII / 73 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie r VII/39/11 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 19 maja 2011r. dotycz鉍ej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek owiatowych prowadzonych na terenie Gminy Pra禦闚 oraz zakresu i trybu kontroli prawid這woci ich wykorzystania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1187701 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 UCHWAx NR XIII / 72 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie okrelenia zasad wsp鏊nego wykonywania zada w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin Pra禦闚 i Piaseczno przy udziale m.st. Warszawy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 557991 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 UCHWAx NR XIII / 71 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie ustalenia cen urz璠owych za us逝gi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prazm闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 614783 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 UCHWAx NR XIII / 70 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7745508 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 UCHWAx NR XIII / 69 / 2011 roda , 02/11/2011
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6341377 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna