wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja xv: 3718
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja xv 
   Sesja XV
 
  
1 UCHWAx NR XV / 97 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie przyj璚ia programu wsp馧pracy Gminy Pra禦闚 w 2012 roku z organizacjami pozarz鉅owymi i podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia豉lnoci po簑tku publicznego i o wolontariacie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 407599 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 UCHWAx NR XV / 96 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na nieodp豉tne nabycie nieruchomoci po這穎nej w miejscowoci Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47596 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR XV / 95 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na nieodp豉tne nabycie nieruchomoci po這zonych w miejscowoci Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52158 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 UCHWAx NR XV / 94 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchwa造 bud瞠towej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud瞠tu Gminy Pra禦闚 za I p馧rocze oraz zakresu i formy informacji o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 315952 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 UCHWAx NR XV / 93 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie utworzenia wydzielonego rachunk dochod闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155984 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 UCHWAx NR XV / 92 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1880604 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 UCHWAx NR XV / 91 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 481219 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 UCHWAx NR XV / 90 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie okrelenia wzor闚 formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 899997 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 UCHWAx NR XV / 89 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie inkasa podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89420 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 UCHWAx NR XV / 88 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie stawek podatku od rodk闚 transportowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 218937 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 UCHWAx NR XV / 87 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72126 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 UCHWAx NR XV / 86 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112759 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 UCHWAx NR XV / 85 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie obni瞠nia cenu skupu 篡ta do cel闚 wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44398 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

14 UCHWAx NR XV / 84a/2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie uchylenia uchwa造 nr XVII/135/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wysokoci op豉ty od posiadania ps闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55184 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

15 UCHWAx NR XV / 84 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie uchylenia uchwa造 nr XXVI/223/2009 Rady Gminy Pra禦闚 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie okrelenia redniej ceny sprzeda篡 drewna do wymiaru podatku lenego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46799 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

16 UCHWAx NR XV / 83 / 2011 Wtorek , 10/01/2012
  Opis: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pra禦闚 dla obszaru czci wsi Ustan闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 738893 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna