wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja xvii: 3737
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja xvii 
   Sesja XVII
 
  
1 UCHWAx NR XVII / 118 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 286/19 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nych w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42749 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 UCHWAx NR XVII / 117 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie gruntu dzia趾i nr 286/18 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nych w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43202 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR XVII / 116 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 286/17 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nej w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43449 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 UCHWAx NR XVII / 116 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 286/17 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nej w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43449 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 UCHWAx NR XVII / 115 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 286/16 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nej w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43793 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 UCHWAx NR XVII / 114 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 286/15 oraz udzia逝 w dzia販e 286/14 po這穎nej w obr瑿ie Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43549 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 UCHWAx NR XVII / 113 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyra瞠nia zgody na wydzier瘸wienie dzia趾i nr 260/8 po這穎nej w obr瑿ie υ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40137 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 UCHWAx NR XVII / 112 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie Lokalnego Programu Opieki nad Dzie熤i i Rodzin w gminie Pra禦闚 na lata 2012-2017
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 888389 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 UCHWAx NR XVII / 111 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183070 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 UCHWAx NR XVII / 110 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi頊ywania Problem闚 Alkoholowych na rok 2012.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 287501 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 UCHWAx NR XVII / 109 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 Nr III/10/10 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie powo豉nia Rady Spo貫cznej przy Zak豉dzie Opieki Zdrowotnej Gminy Pra禦闚.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44596 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 UCHWAx NR XVII / 108 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie stawek op豉t za zajmowanie pasa drogowego dr鏬 gminnych na obszarze Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112099 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 UCHWAx NR XVII / 107 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowoci Jaroszowa Wola
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136095 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

14 UCHWAx NR XVII / 106 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139997 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

15 UCHWAx NR XVII / 105 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czci wsi Kr瘼a.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 601734 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

16 UCHWAx NR XVII / 104 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 404988 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

17 UCHWAx NR XVII / 103 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizacj zada z zakresu bezpiecze雟twa przeciwpowodziowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74220 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

18 UCHWAx NR XVII / 102 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: BUD浩TOWA NA ROK 2012 GMINY PRA烘紟
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3854095 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

19 UCHWAx NR XVII / 101 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 827800 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

20 UCHWAx NR XVII / 100 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie wyboru przewodnicz鉍ego Rady Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37391 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

21 UCHWAx NR XVII / 99 / 2011 roda , 11/01/2012
  Opis: w sprawie odwo豉nia radnego z funkcji przewodnicz鉍ego Rady Gminy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40615 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna