wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
og這szenia: 20435
strona g堯wna: 191591
    strona g堯wna / og這szenia 
   Og這szenia
 
  
1 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda roda , 24/10/2018
  Opis: nieruchomoci gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako dzia趾a nr ew. 270/1 p powierzchni 0,09 ha, po這穎nej w miejscowoci Wola Pra禦owska ul. G堯wna 55
  Autor: Anna Wasilkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 486736 bytes
 

Redaktor: Aneta Raty雟ka

2 Informacja dot. rozpatrywania wniosk闚 Poniedzia貫k, 24/09/2018
  Opis: w zakresie lokalizacji, zaj璚ia i umieszczenia w pasie drogi gminnej urz鉅zenia infrastruktury technicznej albo obiektu budowlanego
  Autor: Mariusz Balcerzak
  Typ: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Rozmiar: 20497 bytes
 

Redaktor: Aneta Raty雟ka

3 Wykaz Poniedzia貫k, 28/05/2018
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem po這穎nych na terenie Gminy Pra禦闚.
  Autor: Anna Wasilkowska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205004 bytes
 

Redaktor: Aneta Raty雟ka

4 Protok馧 Wtorek , 13/06/2017
  Opis: Protok馧 z przetargu na sprzeda nieruchomoci dz. 290/37 Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120190 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 PROTOK茛 Wtorek , 23/05/2017
  Opis:
z drugiego pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokalu u篡tkowego usytuowanego w budynku komunalnym w Uwielinach ul. G這wna 12 przeprowadzonego dnia 15 maja 2017 r. o godz. 12.00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118469 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda Pi靖ek , 12/05/2017
  Opis: nieruchomoci gruntowej oznaczonej jako dzia趾a nr ew. 290/37 o powierzchni 0,11 ha, dla kt鏎ej S鉅 Rejonowy w Piasecznie IV Wydzia Ksi鉚 Wieczystych prowadzi ksi璕 wieczyst nr WA5M/00259874/9, po這穎na we wsi Nowy Pra禦闚 gm. Pra禦闚 przy ul. Roxany.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 370605 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 PROTOK茛 Czwartek , 27/04/2017
  Opis: z I pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokalu u篡tkowego usytuowanego w budynku komunalnym w Jaroszowej Woli przy ul. G堯wnej 21 przeprowadzonego dnia 27 kwietnia 2017r o godz. 11:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181351 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza: Pi靖ek , 14/04/2017
  Opis: drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu u篡tkowego, usytuowanego w budynku komunalnym w Uwielinach ul. G堯wna 12
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 372621 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 PROTOK茛 roda , 12/04/2017
  Opis: z I pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokalu u篡tkowego usytuowanego w budynku Urz璠u Gminy Pra禦闚 przy ul. Piotra Czo販ha雟kiego 1 przeprowadzonego dnia 6 kwietnia 2017r o godz. 12:00
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211690 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza Wtorek , 28/03/2017
  Opis: pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu u篡tkowego, usytuowanego w budynku komunalnym
w Jaroszowej Woli ul. G堯wna 21

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 371313 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 WYKAZ nieruchomoci stanowi鉍ych w豉sno Gminy Pra禦闚 przeznaczonych do sprzeda篡 Pi靖ek , 24/03/2017
  Opis: Dzia趾a nr ewid. 290/37 obr瑿 geodezyjny 0018 Nowy Pra禦闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207417 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza Wtorek , 07/03/2017
  Opis: pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu u篡tkowego,
usytuowanego w budynku Urz璠u Gminy Pra禦闚 przy ul. Piotra Czo販ha雟kiego 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373427 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza Pi靖ek , 10/02/2017
  Opis: pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu u篡tkowego, usytuowanego w budynku komunalnym
w Dobrzenicy ul. Mazowiecka 21
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 371396 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

14 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza Pi靖ek , 10/02/2017
  Opis: pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu u篡tkowego, usytuowanego w budynku komunalnym
w Woli Pra禦owskiej ul. G堯wna 55
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 370979 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

15 WYKAZ nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem /Jaroszowa Wola/ Pi靖ek , 10/02/2017
  Opis: Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pn. zm.), W鎩t Gminy Pra禦闚 informuje, 瞠 oddaje w najem nast瘼uj鉍 nieruchomo po這穎n na terenie Gminy Pra禦闚:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202673 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

16 Obwieszczenie Marsza趾a Wojew鏚ztwa Mazowieckiego Czwartek , 02/02/2017
  Opis: o podj璚iu uchwa造 w sprawie przuystapienia do sporz鉅zenia zmiany PZPWM
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185490 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

17 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem Poniedzia貫k, 23/01/2017
  Opis: Przedmiotem najmu jest lokal u篡tkowy stanowi鉍y w豉sno Gminy Pra禦闚, usytuowany na parterze w budynku Urz璠u Gminy
w Pra禦owie przy ul. Piotra Czo販ha雟kiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204292 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

18 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem Poniedzia貫k, 19/12/2016
  Opis: Jaroszowa Wola, Wola Pra禦owska, Dobrzenica
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210170 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

19 W鎩t Gminy Pra禦闚 og豉sza Pi靖ek , 02/12/2016
  Opis: pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu u篡tkowego, usytuowanego w budynku komunalnym w Uwielinach przy ul. G堯wnej 12
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 366043 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

20 WYKAZ roda , 26/10/2016
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204572 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

21 OBWIESZCZENIE roda , 09/03/2016
  Opis: o odst雷ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na rodowisko dla projektu ,, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pra禦闚 " (zw. dalej Programem)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 452341 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

22 OBWIESZCZENIE roda , 09/03/2016
  Opis: o odst雷ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na rodowisko dla projektu ,,Strategia Rozwoju Gminy Pra禦闚 na lata 2015-2024" (zw. dalej Strategi)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 469189 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

23 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoci w sprawie oddania w najem lokalu Poniedzia貫k, 01/02/2016
  Opis: o wywieszeniu wykazu nieruchomoci w sprawie oddania w najem lokalu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184904 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

24 OBWIESZCZENIE roda , 20/01/2016
  Opis: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie , na odcinku: szlak Piaseczno - Czach闚ek Po逝dniowy od km 24,950 do km 34,300"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 429981 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

25 Projekt WPGO 2016 Poniedzia貫k, 04/01/2016
  Opis: Marsza趾a Wojew鏚ztwa Mazowieckiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262088 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

26 O B W I E S Z C Z E N I E Pi靖ek , 04/12/2015
  Opis: Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku
o transporcie kolejowym (Dz. U . z 2015 r., poz. 1297, z pn. zm.) oraz w zwi頊ku z art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 padziernika 2003 roku o udost瘼nianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo貫cze雟twa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia造wania na rodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z pn. zm.), 瞠 zosta豉 wydana, na wniosek inwestora: PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, decyzja o pozwoleniu na budow dla
przedsi瞝zi璚ia pod nazw:
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na
obszarze LCS Warszawa Ok璚ie, na odcinku: stacja Czach闚ek Po逝dniowy od km 34,300 do
km 38,800",
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 366457 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

27 DECYZJA NR 4132/2015 Poniedzia貫k, 09/11/2015
  Opis: nabycie przez Powiat Piaseczy雟ki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa w豉snoci nieruchomoci gruntowej, po這穎nej gminie Pra禦闚 oznaczonej jako dzia趾a projektowana nr 243/1 o pow. 0,4664 ha z obr瑿u 0022 Ustan闚 zaj皻a pod cz drogi powiatowej nr 2828W - ul. D逝giej.
  Autor: WOJEWODA MAZOWIECKI
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 772008 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

28 POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY RODOWISKA Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Dot. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie, na odcinku: stacja Czach闚ek Po逝dniowy od km 34,300 do km 38,800
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1963861 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

29 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY RODOWISKA Wtorek , 03/11/2015
  Opis: Dot. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie, na odcinku: stacja Czach闚ek Po逝dniowy od km 34,300 do km 38,800
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2192538 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

30 Informacja Wojewody Mazowieckiego Wtorek , 29/09/2015
  Opis: dot. gruntu po這穎nego w gminie Pra禦闚, zaj皻ego pod drog publiczn (powiatow) nr 2828W - ul. D逝ga, oznaczonego jako dzia趾a projektowana 243/1 o pow. 0,4664ha, wydzielona z dzia趾i ewidencyjnej 243 o pow. 1,24ha, z obr瑿u 0022 Ustan闚
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501973 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

31 OBWIESZCZENIE Wtorek , 08/09/2015
  Opis: o wydaniu postanowienia ustalaj鉍ego
brak koniecznoci przeprowadzania oceny oddzia造wania na rodowisko
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 338712 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

32 OBWIESZCZENIE Wtorek , 08/09/2015
  Opis: o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 397260 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

33 OBWIESZCZENIE Wtorek , 08/09/2015
  Opis: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie, na odcinku: stacja Czach闚ek Po逝dniowy od km 34,300 do km 38,800",
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 470468 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

34 OBWIESZCZENIE Wtorek , 08/09/2015
  Opis: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie, na odcinku: szlak Piaseczno - Czach闚ek Po逝dniowy od km 24,950 do km 34,300",
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 536560 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

35 OBWIESZCZENIE roda , 12/08/2015
  Opis: dot. lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Ok璚ie - Radom, na obszarze LCS Warszawa Ok璚ie (od km 11,800 do km 38,800) ...
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178986 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

36 Wykaz Poniedzia貫k, 20/07/2015
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzier瘸w
  Autor: Magdalena Talaga
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41345 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

37 INFORMACJA O ZAKO哸ZENIU PRZETARGU Poniedzia貫k, 20/04/2015
  Opis: Komisja przetargowa informuje, 瞠 przetarg nieograniczony, ofertowy, pisemny na wynajem
lokalu u篡tkowego w budynku komunalnym w Uwielinach ul. G堯wna 12...
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90475 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

38 OGΜSZENIE Pi靖ek , 27/03/2015
  Opis: I Przetarg nieograniczony, ofertowy, pisemny na wynajem lokalu u篡tkowego w budynku komunalnym w Uwielinach ul. G堯wna 12
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 357306 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

39 WYKAZ roda , 25/03/2015
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzier瘸w
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290906 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

40 WYKAZ roda , 25/03/2015
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzier瘸w
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 317982 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

41 WYKAZ Poniedzia貫k, 19/01/2015
  Opis: nieruchomoci przeznaczonych do najmu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39263 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

42 OGΜSZENIE Poniedzia貫k, 22/09/2014
  Opis: DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ主U GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE O WYDANIU DECYZJI Nr 563/D/NN/14
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101573 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

43 WYKAZ NIERUCHOMOCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIER涉W Czwartek , 08/08/2013
  Opis: wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzier瘸w do publicznej wiadomoci
  Autor: Bogdan Krawczyk
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207073 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna