wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
projekt budżetu na 2014 rok: 2572
strona główna: 191420
    strona główna / budżet gminy / projekt budżetu na 2014 rok 
   Projekt budżetu na 2014 rok
 
  
1 UCHWAŁA Nr Wa.402.2013 Wtorek , 17/12/2013
  Opis: w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 821037 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

2 UCHWAŁA Nr Wa.401.2013 Wtorek , 17/12/2013
  Opis: w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów projekcie uchwały budżetowej na 2014r
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2014 rok
  Autor: Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1459925 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

3 ZARZĄDZENIE NR 457/2013 Poniedziałek, 02/12/2013
  Opis: w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13098230 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

4 ZARZĄDZENIE NR 456/2013 Poniedziałek, 02/12/2013
  Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5563770 bytes
 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 25 Styczeń 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna