wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
sesja l: 2766
strona g堯wna: 191343
    strona g堯wna / uchwa造 rady gminy 2010 - 2014 / sesja l 
   Sesja L
 
  
1 UCHWAx NR L / 402 - 406 / 2014 Pi靖ek , 05/12/2014
  Opis: z dnia 23 wrzenia 2014r
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1674114 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

2 Za章cznik nr 2, za章cznik nr 3 do uchwa造 nr L/401/2014 Wtorek , 02/12/2014
  Opis: Rozstrzygni璚ie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu / spos鏏 realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt鏎e nale蕨 do zada w豉snych gminy, oraz zasad ich finansowania
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204425 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

3 UCHWAx NR L / 400 / 2014 / STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRA烘紟 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY PRA烘紟 CZ. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8996867 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

4 STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRA烘紟 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO CZ. I
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12113870 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

5 Za章cznik nr 1 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA - RODOWISKO PRZYRODNICZE

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7447459 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

6 Za章cznik nr 2 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA - DZIEDZICTWO KULTUROWE

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7397632 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

7 Za章cznik nr 3 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7269961 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

8 Za章cznik nr 4 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: UWARUNKOWANIA - KOMUNIKACJA

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7223557 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

9 STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRA烘紟 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. II


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10859668 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

10 STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNK紟 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRA烘紟 Wtorek , 04/11/2014
  Opis: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ. II  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11930366 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

11 Za章cznik 5a Wtorek , 04/11/2014
  Opis: cz p馧nocna


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5388186 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

12 Za章cznik 5b Wtorek , 04/11/2014
  Opis: cz p馧nocna


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4945647 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

13 UCHWAx NR L / 399 - 397 / 2014 Poniedzia貫k, 03/11/2014
  Opis: z dnia 23 wrzenia 2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 7815842 bytes
 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 25 Stycze 2019 - 14:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna