wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zamówienia publiczne: 127932
strona główna: 172530
    strona główna / zamówienia publiczne 
   Zamówienia publiczne
 
  

 

 

 

 

 

<

 

Wójt Gminy Prażmów

 

OGŁASZA


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500040597-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: "Budowa dróg”

 


Ogłoszenie

 
Ogłoszenie nr 599171-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

 


Ogłoszenie

 
Ogłoszenie nr 597984-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie

 


Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - OŚWIETLENIE ULICZNE


Ogłoszenie

W związku z mylnym opracowaniem zamówienia na "Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów" zmienia się termin realizacji umowy do dnia 30.04.2018 r. oraz wydłuża się termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów”

 


 
Ogłoszenie nr 587854-N-2017 z dnia 2017-09-13 r. Urząd Gminy Prażmów:
Budowa Dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500027987-N-2017 z dnia 13-09-2017 r. Budowa Dróg


ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których - zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) - nie stosuje się przepisów tej ustawy, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”

 

 


INFORMACJA - o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów


 

Urząd Gminy Prażmów: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500019387-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.


Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 578671-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.


Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gminne Przedsiębiorstwo Wodaciągowo -Kanalizacyjne w Prażmowie ogłasza przetarg na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów gmina Prażmów"

________________________________________________________________________

html>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type in Text here and Click on Source button to get HTML Source Code.

 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 10 Październik 2017 - 11:38
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna