wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zamówienia publiczne: 170695
strona główna: 191590
    strona główna / zamówienia publiczne 
   Zamówienia publiczne
 
  

OGŁOSZENIA dot. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Wójt Gminy Prażmów

ogłasza:


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP

z terenu gminy Prażmów”


Ogłoszenie nr 500199135-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.

"Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów"


Ogłoszenie nr 601317-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów"


Ogłoszenie nr 588117-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

"WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKACH OŚWIATOWYCH W PRAŻMOWIE I WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJIUM".


Ogłoszenie nr 582338-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA DRÓG GMINNYCH

 


Ogłoszenie nr 565244-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

„Doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem

kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych

położonych na terenie Gminy Prażmów”

 


Ogłoszenie nr 563143-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

Przetarg nr II

„Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli,

gm. Prażmów”


Ogłoszenie nr 552738-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

„Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli,

gm. Prażmów”


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Doraźne utwardzanie kruszywem dolomitowym
i kruszywem betonowym dróg gruntowych wraz z rozplanowaniem".


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”


Ogłoszenie nr 630375-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. Urząd Gminy Prażmów:

„Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Prażmów w 2018 r.


Ogłoszenie nr 500069854-N-2017 z dnia 05-12-2017 r. Prażmów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 


Ogłoszenie nr 623346-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. „Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”


 
Ogłoszenie nr 500059780-N-2017 z dnia 16-11-2017 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500059318-N-2017 z dnia 15-11-2017 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500040597-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: "Budowa dróg”

 


Ogłoszenie

 
Ogłoszenie nr 599171-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

 


Ogłoszenie

 
Ogłoszenie nr 597984-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie

 


Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - OŚWIETLENIE ULICZNE


Ogłoszenie

W związku z mylnym opracowaniem zamówienia na "Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów" zmienia się termin realizacji umowy do dnia 30.04.2018 r. oraz wydłuża się termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów”

 


 
Ogłoszenie nr 587854-N-2017 z dnia 2017-09-13 r. Urząd Gminy Prażmów:
Budowa Dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500027987-N-2017 z dnia 13-09-2017 r. Budowa Dróg


ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których - zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) - nie stosuje się przepisów tej ustawy, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”

 

 


INFORMACJA - o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Prażmów


 

Urząd Gminy Prażmów: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500019387-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.


Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 578671-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.


Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gminne Przedsiębiorstwo Wodaciągowo -Kanalizacyjne w Prażmowie ogłasza przetarg na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów gmina Prażmów"

 

 

 

 

 

Redaktor: Aneta Ratyńska

  ostatnia modyfikacja: 24 Wrzesień 2018 - 16:35
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna