wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zamówienia publiczne: 122950
strona główna: 169652
    strona główna / zamówienia publiczne 
   Zamówienia publiczne
 
  

Wójt Gminy Prażmów

OGŁASZA


Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg: Budowa Dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Wójt Gminy Prażmów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXVIII.241.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017 r.

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 290/37 o powierzchni 0,11 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00259874/9, położona we wsi Nowy Prażmów gm. Prażmów przy ul. Roxany.


 

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg na:

„Przebudowa budynku komunalnego w Jaroszowej Woli”

 

________________________________________________________________________

Gminne Przedsiębiorstwo Wodaciągowo -Kanalizacyjne w Prażmowie ogłasza przetarg na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów gmina Prażmów"

________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie projektów stałej organizacji z uzyskaniem odpowiednich opinii i zatwierdzeń ruchu dla skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewózkimi - OTWÓRZ

________________________________________________________________________

Urząd Gminy Prażmów ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE - ,,Dostwa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów w latach 2017-2019" - OTWÓRZ

_________________________________________________________________________________

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg na:

,,Przebudowa budynku komunalnego w Jaroszowej Woli" - OTWÓRZ

 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 31 Lipiec 2017 - 17:36
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna