wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
informacje o gminie: 25213
strona główna: 160317
    strona główna / informacje o gminie 
   Informacje o Gminie
 
  

Gmina Prażmów

       

Położenie

Gmina Prażmów położona jest w południowej części powiatu piaseczyńskiego. Rozległe tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, malownicze wsie i dolina rzeki Jeziorki sprawiają, że gmina stanowi naturalne zaplecze wypoczynku dla mieszkańców zurbanizowanych okolic Piaseczna. Oddalenie od ośrodków miejskich powoduje, że dociera tu mniej osób, a w czasie wycieczki po wspaniałych lasach można liczyć na niczym nie zmącony relaks           i odpoczynek.

Powierzchnia i liczba mieszkańców

Powierzchnia Gminy Prażmów wynosi 86,47 km². Zamieszkuje ją 9 448 mieszkańców (stan na koniec 2012 r.). Bliskość aglomeracji warszawskiej i rozwój gospodarczy powiatu piaseczyńskiego powoduje, że coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Dynamicznie rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się miejscowości w północnej
i wschodniej części gminy, zwłaszcza te położone w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej do Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje

Na terenie gminy nie ma dużych, uciążliwych zakładów przemysłowych. Rozwijają się natomiast mniejsze firmy produkcyjne   i handlowe, a także usługi. Zarejestrowanych jest ok. 760 podmiotów gospodarczych.

Gmina inwestuje przede wszystkim w rozbudowę i modernizację bazy oświatowej, budowę wodociągów oraz dróg gminnych i oświetlenia. Na terenie gminy znajdują się dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja publiczne – w Prażmowie i w Uwielinach. Obie dysponują nowoczesnym zapleczem sportowym. Ponadto w 2012 roku udało się zbudować nowoczesny plac zabaw przy szkole w Uwielianch i oddać do użytku kompleks boisk sportowych Orlik 2012.

Zarys historii

Pierwsze wzmianki historyczne o Prażmowie oraz znajdującej się tu parafii pochodzą
z początku XV wieku. Od roku 1468 do 1768 właścicielami Prażmowa i okolicznych miejscowości była rodzina Prażmowskich herbu Belina. Kolejnymi właścicielami dóbr prażmowskich – do końca XVIII wieku - była rodzina Roztworowskich herbu Nałęcz.
Na początku XIX w. Prażmów kupił Piotr Czołchański herbu Sas, pięć lat później Wilhelm Antoni von Klewitz. Od 1805 roku przez sto lat Prażmów należał do rodziny Ryxów herbu Pierścień, w XX wieku kilkakrotnie zmieniał właścicieli.

W okolicach Prażmowa miały miejsce liczne bitwy i potyczki.             W okresie „potopu” na miejscowym cmentarzu pochowano żołnierzy szwedzkich. W czasie powstania styczniowego stoczona została bitwa między wojskami carskimi, dowodzonymi przez generała Mallera-Zakomelskiego i oddziałem powstańczym, dowodzonym przez Grabowskiego.

Pierwsze wzmianki o parafii w Prażmowie pochodzą z roku 1406. Znajdował się tu kościół drewniany, spalony w czasie działań wojennych w 1656 roku. Murowany kościół został wzniesiony na początku XIX wieku przez Piotra Czołchańskiego, dokończenie budowy
i wystrój wnętrza ufundował Franciszek Ryx.

Przyroda

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Rezerwat Łoś leży przy szosie prowadzącej z Piskórki do Łosia, w najbardziej na wysuniętym kompleksie lasów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Chroni 11 ha lasów o charakterze grądu niskiego.
W wielogatunkowym, dorodnym drzewostanie przeważa dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki w wieku ok. 80 lat. Bogaty podszyt tworzy kruszyna, dereń, trzmielina, wiąz polny       i wiąz szypułkowy. W runie występuje kilka gatunków storczyków.    W rejonie rezerwatu przebiegają dwa znakowane szlaki piesze: zielony prowadzący z Konstancina do Złotokłosu oraz żółty łączący Piaseczno z Prażmowem.

Bardzo ciekawy rezerwat Skarpa Jeziorki położony jest w sąsiedztwie miejscowości Łoś. Utworzony został na wschodnim brzegu rzeki i ma powierzchnię 7,1 ha. Chroni drzewostan parkowy o charakterze leśnym. Układ dawnego, założonego w XIX w. parku jest już zupełnie nieczytelny. Występuje tu wiele gatunków drzew, które zasadzone zostały ręką człowieka
i stanowią w tym rejonie pewną osobliwość przyrodniczą. Największą ciekawostką jest chroniony jako pomnik przyrody tulipanowiec amerykański. Jego naturalnym regionem występowania jest Ameryka Północna.

 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 24 Kwiecień 2013 - 09:45
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna