wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
informacje o gminie: 29846
strona główna: 191591
    strona główna / informacje o gminie 
   Informacje o Gminie
 
  

Gmina Prażmów

Położenie

Gmina Prażmów położona jest w południowej części powiatu piaseczyńskiego. Rozległe tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, malownicze wsie i dolina rzeki Jeziorki sprawiają, że gmina stanowi naturalne zaplecze wypoczynku dla mieszkańców zurbanizowanych okolic Piaseczna. Oddalenie od ośrodków miejskich powoduje, że dociera tu mniej osób, a w czasie wycieczki po wspaniałych lasach można liczyć na niczym nie zmącony relaks i odpoczynek.

Powierzchnia i liczba mieszkańców

Powierzchnia Gminy Prażmów wynosi 86,47 km². Zamieszkuje ją 10.249 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.). Bliskość aglomeracji warszawskiej i rozwój gospodarczy powiatu piaseczyńskiego powoduje, że coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Dynamicznie rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się miejscowości w północnej i wschodniej części gminy, zwłaszcza te położone w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej do Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje

Na terenie gminy nie ma dużych, uciążliwych zakładów przemysłowych. Rozwijają się natomiast mniejsze firmy produkcyjne   i handlowe, a także usługi. Zarejestrowanych jest ok. 867 podmiotów gospodarczych (stan na 31.12.2016r.).

Gmina inwestuje przede wszystkim w rozbudowę i modernizację bazy oświatowej, budowę wodociągów oraz dróg gminnych i oświetlenia. Ponadto w gminie konsekwentnie realizowany jest plan tworzenia miejsc do spotkań i rekreacji dla mieszkańców: w poszczególnych miejscowościach powstają miejsca rekreacyjne dla mieszkańców z placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi; remontowane są budynki komunalne, w których znajdują się świetlice wiejskie.

Oświata

Na terenie gminy znajdują się następujące publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Prażmowie, Gminne Przedszkole w Prażmowie oraz Gminne Przedszkole w Nowym Prażmowie; Publiczne Gimnazjum w Prażmowie im. Izabelli i Bronisława Ryxów; Zespół Szkół w Uwielinach, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa w Uwielinach, Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich; Publiczne Przedszkole w Ustanowie; Publiczny Punkt Przedszkolny w Gabryelinie; a także niepubliczne placówki: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sokrates w Krępie; Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie; Niepubliczne Przedszkola w Ustanowie, Łosiu, Prażmowie i Woli Prażmowskiej oraz 1 punkt przedszkolny w Piskórce.

Zarys historii

Pierwsze wzmianki historyczne o Prażmowie oraz znajdującej się tu parafii pochodzą z początku XV wieku. Od roku 1468 do 1768 właścicielami Prażmowa i okolicznych miejscowości była rodzina Prażmowskich herbu Belina. Kolejnymi właścicielami dóbr prażmowskich – do końca XVIII wieku - była rodzina Roztworowskich herbu Nałęcz.

Na początku XIX w. Prażmów kupił Piotr Czołchański herbu Sas, pięć lat później Wilhelm Antoni von Klewitz. Od 1805 roku przez sto lat Prażmów należał do rodziny Ryxów herbu Pierścień, w XX wieku kilkakrotnie zmieniał właścicieli.

W okolicach Prażmowa miały miejsce liczne bitwy i potyczki. W okresie „potopu” na miejscowym cmentarzu pochowano żołnierzy szwedzkich. W czasie powstania styczniowego stoczona została bitwa między wojskami carskimi, dowodzonymi przez generała Mallera-Zakomelskiego i oddziałem powstańczym, dowodzonym przez Grabowskiego.

Pierwsze wzmianki o parafii w Prażmowie pochodzą z roku 1406. Znajdował się tu kościół drewniany, spalony w czasie działań wojennych w 1656 roku. Murowany kościół został wzniesiony na początku XIX wieku przez Piotra Czołchańskiego, dokończenie budowy i wystrój wnętrza ufundował Franciszek Ryx.

Przyroda

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Rezerwat Łoś leży przy szosie prowadzącej z Piskórki do Łosia, w najbardziej na południe wysuniętym kompleksie lasów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Chroni 11 ha lasów o charakterze grądu niskiego.

W wielogatunkowym, dorodnym drzewostanie przeważa dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki w wieku ok. 80 lat. Bogaty podszyt tworzy kruszyna, dereń, trzmielina, wiąz polny i wiąz szypułkowy. W runie występuje kilka gatunków storczyków. W rejonie rezerwatu przebiegają dwa znakowane szlaki piesze: zielony prowadzący z Konstancina do Złotokłosu oraz żółty łączący Piaseczno z Prażmowem.

Bardzo ciekawy rezerwat Skarpa Jeziorki położony jest w sąsiedztwie miejscowości Łoś. Utworzony został na wschodnim brzegu rzeki i ma powierzchnię 7,1 ha. Chroni drzewostan parkowy o charakterze leśnym. Układ dawnego, założonego w XIX w. parku jest już zupełnie nieczytelny. Występuje tu wiele gatunków drzew, które zasadzone zostały ręką człowieka i stanowią w tym rejonie pewną osobliwość przyrodniczą. Największą ciekawostką jest chroniony jako pomnik przyrody tulipanowiec amerykański. Jego naturalnym regionem występowania jest Ameryka Północna.

 

Redaktor: Monika Opałka

  ostatnia modyfikacja: 22 Marzec 2017 - 08:33
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna